Repercussió de les informacions turístiques a l’Àfrica

20 abril, 2010|Estudis Africans, Estudis EA|

Tarragó, M. i Soria, L. (2004). Turisme i exotisme. La degradació social de l’altre al