El Centre d’Estudis Africans i Interculturals és una associació dedicada a l’estudi i la divulgació sobre el continent africà, les migracions i la interculturalitat. Creat l’any 1987 per l’impuls d’un grup de debat dins la Universitat de Barcelona es constituí, dos anys després, en associació sense ànim de lucre.

El CEAI realitza estudis, activitats i projectes sobre les realitats africanes, les migracions i la interculturalitat, amb un especial èmfasi en la divulgació i la sensibilització.

Línies de treball:

 • Estudi, formació i sensibilització sobre societats africanes.
 • Anàlisi de la imatge d’Àfrica i dels africans i deconstrucció d’estereotips i prejudicis.
 • Les migracions i els reptes que implica per a les societats europees, així com la interculturalitat com a resultat d’aquestes transformacions socials i com a objectiu a assolir.

Els nostres àmbits d’actuació són:

 • Investigacions i informes.
 • Activitats en un sentit més ample: publicacions, conferències, seminaris, cursos de formació, tallers…

El CEAI col·labora amb institucions, universitats, associacions i col·lectius, tot cercant l’eficàcia i la potenciació de les actuacions que desenvolupa. En l’àmbit més acadèmic, és membre fundacional de la Xarxa Europea de Centres d’Estudis Africans (AEGIS) que agrupa institucions de recerca africanista de diversos estats de la Unió Europea.

Missió – Raó de ser :

La missió del CEAi, des de fa més de 30 anys és, per una banda, treballar per al coneixement, la divulgació i la sensibilització sobre les realitats dels pobles i les societats africanes, així com de la imatge d’Àfrica i dels africans/es, desconstruint els estereotips negatius sobre aquests. Per altra banda, generar coneixement sobre les migracions i els reptes que aquestes impliquen per a les societats europees, treballant amb el model intercultural com a producte de les transformacions socials i com a forma de gestió de la diversitat

Visió – Projecció:

El CEAi, amb més de 30 anys d’experiència, té com a estratègia la sensibilització de la població per a, d’una banda, fomentar el model Intercultural com a forma de gestió de la diversitat que garanteixi la igualtat d’oportunitats; i d’altra banda per a transmetre imatges acotades a les realitats heterogènies dels pobles i les societats africanes

Valors:

 • Justícia, equitat i respecte
 • Igualtat d’oportunitats
 • Transformació social
 • Respecte per la diferència
 • Transparència

Objectius de l’entitat:

 •  Impulsar el coneixement i l’estudi de les poblacions immigrades, mostrant especial interès per temes com els processos migratoris, la participació dels col•lectius immigrats a la nostra societat i la lluita pels seus drets.
 • Fomentar el model Intercultural com a model de gestió de la diversitat a Catalunya i Espanya impulsant projectes d’àmbits diversos.
 • Impulsar els estudis africanistes, desenvolupant la investigació i la recerca, i promoure el coneixement d’aquestes realitats, amb especial atenció al paper de les dones, les relacions de gènere i el medi ambient.

El que ens diferencia:

 • 30 anys d’experiència en l’estudi i el coneixement de les societats africanes.
 • Un equip d’especialistes de tots els àmbits que afavoreix una aproximació pluridisciplinar.
 • Una relació de diàleg amb les societats africanes que ens permet revisar valors i conceptes d’Occident i incorporar una visió crítica de les relacions Nord – Sud.
 •  Aposta per un model intercultural en l’abordatge de la diversitat cultural que també inclogui una visió crítica de les relacions Nord-Sud.

L’equip tècnic del CEAI està format per:

Albert Farré – Tècnic de projectes

Mery Loor – Tècnica de projectes

Xoán Vázquez– Tècnic cricket

Zra Fama – Gestió i administració

 

La junta del CEAI està formada actualment per:

President: Albert Roca

Secretari General: Rafael Crespo

Tresorer: Manuel Caballero

Vocal: Mireia Vehí

Vocal: Maria Grande

 

Dades de contacte:
Mail: centredestudisafricans@gmail.com
Web: www.centredestudisafricans.org
Facebook: www.facebook.com/centredestudisafricans
Twitter: http://twitter.com/estudisafricans
Telèfon: 93.412.3937
Adreça: Carrer Erasme de Janer, 8
08001 Barcelona

Horari d’atenció:
Dilluns de 16 a 20 hores
De Dimarts a Dijous de 9 a 14 hores.
Es prega concertar cita abans d’anar a visitar el centre