El Centre d’Estudis Africans i Interculturals és una associació dedicada a la recerca, la formació, la divulgació i la sensibilització sobre les societats africanes, les migracions i la interculturalitat.

Línies de Treball

 • Posar en valor les societats africanes i les seves diàspores com a fonts de dinamisme i innovació social i cultural.
 • Promoure una anàlisi crítica de la nostra societat des d’una perspectiva intercultural, emfatitzant tot allò que podem aprendre dels col·lectius migrants.

Proposta: Promoure l’analisi social crític des de les perspectives intercultural, interseccional i decolonial, reconeixent el capital cultural aportat per col·lectius migrants i racialitzats.

 • Deconstruir els estereotips i els racismes normalitzats de què són víctimes els col·lectius migrants i/o racialitzats, i defensar un diàleg intercultural entre iguals.

Proposta: Denunciar i treballar per l’eradicació del racisme social i institucional, defensant un diàleg intercultural basat en l’horitzontalitat

Àmbits d’actuació

 • Formació teòrico-pràctica: cursos, jornades, conferències, seminaris, tallers.
 • Consultoria: Investigacions i informes.
 • Intervenció: Activitats, projectes i programes que posen en pràctica la interculturalitat des d’una perspectiva comunitària lligada al territori.

Col·laboradors: administracions, associacions, col·lectius, entitats i universitats.

Visió

Fa més de trenta anys, el CEA va proposar-se el repte de divulgar coneixements i experiències històriques de les societats africanes com a eina de reflexió sobre les societats europees i les seves mancances. Més endavant, a mesura que el nostre país ha anat esdevenint lloc d’arribada de col·lectius de diversos continents, vàrem ampliar l’abast de la nostra mirada a altres realitats diferents, i a posar en valor la diversitat social adoptant una perspectiva intercultural.

Missió

Sensibilitzar sobre la diversitat cultural: la defensa del diàleg intercultural i la pràctica del respecte cap a la diversitat de maneres de pensar, fer i ser.

Fer de pont entre actors que treballen en àmbits d’actuació diferents.

Valors

 • Justícia, equitat, respecte
 • Igualtat d’oportunitats
 • Transformació social des de la base
 • Convivència des del respecte per la diferència
 • Transparència

Organigrama i direcció

El CEAI compta amb personal administratiu per al seguiment de la gestió i el funcionament diari del Centre. També té una junta directiva, triada anualment per l’Assemblea de Socis. Els càrrecs actuals són els següents:

Assemblea de socis i sòcies

PRESIDENT

Albert Roca

SECRETARI GENERAL

Rafael Crespo

TRESORERA

Maria Grande

VOCALS

 Lola López

 Elsa Rodriguez-Cabo

 Isabel Osorio

 Manuel Caballero

EQUIP TÈCNIC

TÈCNICA DE PROJECTES

Eloísa Piñeiro

TÈCNICA DE PROJECTES

Clàudia Ferràndiz

TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ

Zra Fama

TÈCNICA CRICKET

Ana Villalobos

EQUIP DE FORMADORS

XOÁN VÁZQUEZ

Historiador i educador. Postgrau en Societats Africanes i Desenvolupament i Facilitació de Grups des de Psiclogía Orientada a Processos. Ha viscut al Marroc, Ceuta i Melilla amb comunitats en trànsit migratori. Ha treballat en temes d’educació, des del lleure, a les formacions en temes de diversitat i estereotips, o activitats i projectes vinculats al gènere, l’esport i les migracions. Coordina el projecte Criquet Jove a Bcn amb el CEAi i la Fundació per a l’Esport i l’educació de Barcelona (FEEB).

MERY LOOR

Politòloga, especialitzada en comunicació per la Universitat Ramón Llull i actualment realitzant un màster en Estudis Migratoris a la Universitat Pompeu Fabra. Ha participat activament en l’àmbit associatiu juvenil i està interessada en processos migratoris, múltiples identitats, interculturalitat i en la diversitat cultural. És co-dinamitzadora al projecte Joves Referents i exerceix de tècnica de projectes interculturals al CEAi.

ROSA CARDÚS

Antropòloga social i cultural. Postgrau en Societats Africanes i Desenvolupament Terapeuta Humanista: Teràpia Gestalt, Anàlisis bioenergètica, Psicologia Orientada a Processos. Després de viure en societats negroafricanes durant 3 anys, torna a Barcelona per dedicar-se a promoure un aprenentatge i influència “Sud-Nord” que permeti a les societats occidentals repensar-se i reubicar-se gràcies a les aportacions de cultures no hegemòniques.

ALBERT FARRÉ

Historiador i antropòleg. Ha fet recerca a Uganda, Moçambic, R.D. del Congo i Sudàfrica, on ha treballat sobre conflictes polítics, processos de descentralització, migracions i altres formes de mobilitat pròpies de les societats rurals africanes. Actualment és professor associat d’Història d’Àfrica a la Universitat de Barcelona.

MARTIN FRASSO

Antropòleg social, membre del Grup de Recerca en Gènere, Identitat i Diversitat (GENI) i del Centre d’Estudis Africans i Interculturals (CEAi). Formador especialitzat en gènere, LGBTI+, exclusió/cohesió social i interculturalitat. Coordinador del projecte “JOVES REFERENTS per la diversitat, la interculturalitat i la prevenció de violències” a Barcelona i Terrassa.

RAFA CRESPO

Historiador i antropòleg. Ha treballat les relacions interculturals a les societats d’Àfrica Negra i d’Europa analitzant i promovent actuacions vers la gestió de les migracions, plans de convivència, estratègia antirumors o el co-desenvolupament, tant des de l’àmbit associatiu com a les administracions públiques. Incideix en els factors de discriminació i exclusió, així com en els de resistència i alternatives a l’opressió. Actualment, és el Secretari General del CEAi.

ROCIO ROJAS

Artista i educadora en l’àmbit de la intervenció social per mitjà de les arts. Graduada en dret i diplomada en Teatre físic i gestual. Té experiència en processos de mediació artística per a la primera infància, infància, joventut, dones, família i adult gran en contextos de vulnerabilitat física, social, econòmica i emocional. Actualment és corresponsable del projecte “Dones migrades, visibles i amb drets” del CEAi.

MARIA TOBEÑA

Formada en teoría feminista, justicia transformativa i resolució de conflictes. Experiència en l’àmbit de l’educació en valors amb perspectiva feminista i comunitària i en l’acompanyament de processos col·lectius. Vinculada al món de les arts plàstiques, relaciona el potencial transformador d’aquestes amb l’educació afectiva i de diversitat sexual i de gènere. Actualment, és corresponsable del projecte “Dones migrades, visibles i amb drets”.