Qui som

El Centre d’Estudis Africans i Interculturals (CEAi) és una associació dedicada a la recerca, la formació, la divulgació i la sensibilització sobre les societats africanes, les migracions i la interculturalitat.

Línies de treball

 • Posar en valor les societats africanes i les seves diàspores com a fonts de dinamisme i innovació social i cultural.
 • Promoure una anàlisi crítica de la nostra societat des d’una perspectiva intercultural, emfatitzant tot allò que podem aprendre dels col·lectius migrants.

Proposta: Promoure l’anàlisi social crítica des de les perspectives intercultura, interseccional, postolonial i decolonial, reconeixent el capital cultural aportat per col·lectius migrants i racialitzats.

 • Deconstruir els estereotips i els racismes normalitzats de què són víctimes els col·lectius migrants i/o racialitzats, i defensar un diàleg intercultural entre iguals.

Proposta: Denunciar i treballar per l’eradicació del racisme social i institucional, defensant un diàleg intercultural basat en l’horitzontalitat

Àmbits d’actuació

 • -Formació teòrico-pràctica: Cursos, jornades, conferències, seminaris, tallers.
 • -Intervenció: Activitats, projectes i programes que posen en pràctica la interculturalitat des d’una perspectiva comunitària lligada al territori.
 • -Consultoria: Investigacions i informes..

Col·laboradors: administracions, associacions, col·lectius, entitats i universitats.

Visió

Fa més de trenta anys, el CEA va proposar-se el repte de divulgar coneixements i experiències històriques de les societats africanes com a eina de reflexió sobre les societats europees i les seves mancances. Més endavant, a mesura que el nostre país ha anat esdevenint lloc d’arribada de col·lectius de diversos continents, vam ampliar l’abast de la nostra mirada a altres realitats, per posar en valor la diversitat social adoptant una perspectiva intercultural.

Missió

Sensibilitzar sobre la diversitat cultural: la defensa del diàleg intercultural i la pràctica del respecte cap a la diversitat de maneres de pensar, fer i ser.

Fer de pont entre actors que treballen en àmbits d’actuació diferents.

Valors

 • Justícia, equitat, respecte
 • Igualtat d’oportunitats
 • Transformació social des de la base
 • Convivència des del respecte per la diferència
 • Transparència

Organigrama i direcció

El CEAi compta amb personal administratiu per al seguiment de la gestió i el funcionament diari de l’entitat. També té una junta directiva, triada anualment per l’Assemblea de Socis. Els càrrecs actuals són els següents:

Assemblea de socis i sòcies

PRESIDENT

Albert Roca

SECRETARI GENERAL

Rafael Crespo

TRESORERA

Maria Grande

VOCALS

Lola López
Elsa Rodriguez-Cabo
Ana Moya

Equip Tècnic

TÈCNICA DE PROJECTES

Joana Maestre i Campamà

TÈCNIC DE PROJECTES

Víctor González

TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ

Zra Fama

TÈCNICA DE PROJECTES

Eila Enrech

TÈCNICA CRICKET

Ana Villalobos

Desplaça cap amunt