El Centre d’Estudis Africans i Interculturals és una associació dedicada a la recerca, la formació, la divulgació i la sensibilització sobre les societats africanes, les migracions i la interculturalitat.

Línies de treball:

 • Posar en valor les societats africanes i les seves diàspores com a fonts de dinamisme i innovació social i cultural.
 • Promoure una anàlisi crítica de la nostra societat des d’una perspectiva intercultural, emfatitzant tot allò que podem aprendre dels col·lectius migrants.

Proposta: Promoure l’analisi social crític des de les perspectives intercultural, interseccional i decolonial, reconeixent el capital cultural aportat per col·lectius migrants i racialitzats.

 • Deconstruir els estereotips i els racismes normalitzats de què són víctimes els col·lectius migrants i/o racialitzats, i defensar un diàleg intercultural entre iguals.

Proposta: Denunciar i treballar per l’eradicació del racisme social i institucional, defensant un diàleg intercultural basat en l’horitzontalitat.

Els nostres àmbits d’actuació són:

 • Formació teòrico-pràctica: cursos, jornades, conferències, seminaris, tallers.
 • Consultoria: Investigacions i informes.
 • Intervenció: Activitats, projectes i programes que posen en pràctica la interculturalitat des d’una perspectiva comunitària lligada al territori.

Col·laboradors: administracions, associacions, col·lectius, entitats i universitats.

VISIÓ

Fa més de trenta anys, el CEA va proposar-se el repte de divulgar coneixements i experiències històriques de les societats africanes com a eina de reflexió sobre les societats europees i les seves mancances. Més endavant, a mesura que el nostre país ha anat esdevenint lloc d’arribada de col·lectius de diversos continents, vàrem ampliar l’abast de la nostra mirada a altres realitats diferents, i a posar en valor la diversitat social adoptant una perspectiva intercultural.

MISSIÓ

Sensibilitzar sobre la diversitat cultural: la defensa del diàleg intercultural i la pràctica del respecte cap a la diversitat de maneres de pensar, fer i ser.

Fer de pont entre actors que treballen en àmbits d’actuació diferents.

VALORS

 • Justícia, equitat, respecte
 • Igualtat d’oportunitats
 • Transformació social des de la base
 • Convivència des del respecte per la diferència
 • Transparència

ORGANIGRAMA I DIRECCIÓ

El CEAI compta amb personal administratiu per al seguiment de la gestió i el funcionament diari del Centre. També té una junta directiva, triada anualmentper l’Assemblea de Socis. Els càrrecs actuals són els següents:

ASSEMBLEA DE SOCIS I SÒCIES

PRESIDENT

Albert Roca

SECRETARI GENERAL

Rafael Crespo

TRESORERA

Maria Grande

VOCALS

 Lola López

 Elsa Rodriguez-Cabo

 Isabel Osorio

 Manuel Caballero

EQUIP TÈCNIC

Tècnic de projectes

Albert Farré

Tècnica de projectes

Mery Loor

Gestió i administració

Zra Fama

Tècnica Cricket

Ana Villalobos

EQUIP DE FORMADORS

Xoán Vázquez

Historiador i educador. Postgrau en Societats Africanes i Desenvolupament i Facilitació de Grups des de Psiclogía Orientada a Processos. Ha viscut al Marroc, Ceuta i Melilla amb comunitats en trànsit migratori. Ha treballat en temes d’educació, des del lleure, a les formacions en temes de diversitat i estereotips, o activitats i projectes vinculats al gènere, l’esport i les migracions. Coordina el projecte Criquet Jove a Bcn amb el CEAi i la Fundació per a l’Esport i l’educació de Barcelona (FEEB).

Mery Loor

Politòloga, especialitzada en comunicació per la Universitat Ramón Llull i actualment realitzant un màster en Estudis Migratoris a la Universitat Pompeu Fabra. Ha participat activament en l’àmbit associatiu juvenil i està interessada en processos migratoris, múltiples identitats, interculturalitat i en la diversitat cultural. És co-dinamitzadora al projecte Joves Referents i exerceix de tècnica de projectes interculturals al CEAi.

Rosa Cardús

Antropòloga social i cultural. Postgrau en Societats Africanes i Desenvolupament Terapeuta Humanista: Teràpia Gestalt, Analisis bioenergètica, Psicologia Orientada a Processos. Després de viure en societats negroafricanes durant 3 anys, torna a Barcelona per dedicar-se a promoure un aprenentatge i influència “Sud-Nord” que permeti a les societats occidentals repensar-se i reubicar-se gràcies a les aportacions de cultures no hegemòniques.

Albert Farré

Historiador i antropòleg. Ha fet recerca a Uganda, Moçanbic, R.D. del Congo i Sudàfrica, on ha treballat sobre conflictes polítics, processos de descentralització, migracions i altres formes de mobilitat pròpies de les societats rurals africanes. Actualment és professor associat d’Història d’Àfrica a la Universitat de Barcelona.

Martin Frasso

Antropòleg social, membre del Grup de Recerca en Gènere, Identitat i Diversitat (GENI) i del Centre d’Estudis Africans i Interculturals (CEAi). Formador especialitzat en gènere, LGBTI+, exclusió/cohesió social i interculturalitat. Coordinador del projecte “JOVES REFERENTS per la diversitat, la interculturalitat i la prevenció de violències” a Barcelona i Terrassa.

Rafa Crespo

Historiador i antropòleg. Ha treballat les relacions interculturals a les societats d’Àfrica Negra i d’Europa analitzant i promovent actuacions vers la gestió de les migracions, plans de convivència, estratègia antirumors o el co-desenvolupament, tant des de l’àmbit associatiu com a les administracions públiques. Incideix en els factors de discriminació i exclusió, així com en els de resistència i alternatives a l’opressió. Actualment, és el Secretari General del CEAi.

Rocio Rojas

Artista i educadora en l’àmbit de la intervenció social per mitjà de les arts. Graduada en dret i diplomada en Teatre físic i gestual. Té experiència en processos de mediació artística per a la primera infància, infància, joventut, dones, família i adult gran en contextos de vulnerabilitat física, social, econòmica i emocional. Actualment és corresponsable del projecte “Dones migrades, visibles i amb drets” del CEAi.

Maria Tobeña

Formada en teoría feminista, justicia transformativa i resolució de conflictes. Experiència en l’àmbit de l’educació en valors amb perspectiva feminista i comunitària i en l’acompanyament de processos col·lectius. Vinculada al món de les arts plàstiques, relaciona el potencial transformador d’aquestes amb l’educació afectiva i de diversitat sexual i de gènere. Actualment, és corresponsable del projecte “Dones migrades, visibles i amb drets”.

CONtacta’ns