Tarragó, M. i Soria, L. (2004). Turisme i exotisme. La degradació social de l’altre al continent africà. Un estudi sobre la repercussió de les informacions turístiques

Barcelona: CEA, amb el recolzament de Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona

L’exotisme, l’aventura, la trobada amb l’altre que ens és estrany, l’experiència… són conceptes que es contraposen a la vida quotidiana i que es presenten com la vàlvula que ens farà escapar cap una altra dimensió oberta a l’autenticitat. Aquesta recerca de la novetat és comercialitzada i, en alguns casos, creada de manera que es pugui consumir. Amb l’expansió del turisme internacional, a través dels missatges publicitaris, es difonen modes i tendències que afecten als comportaments i les actituds, tant d’aquells que viatgen com d’aquells que reben el turisme. Els discursos publicitaris es basen en ideologies i concepcions del món que s’exporten amb els consumidors i les consumidores (o sigui, els i les turistes) allà on van. Això és així sota un propòsit expansionista tant d’un model econòmic determinat com d’una forma o un estil de vida associats a aquest model. Aquest estudi intenta detectar quins són aquests discursos i les concepcions ideològiques que es filtren subtilment en els prospectes turístics, concretament sobre l’Àfrica al sud del Sàhara.

Llegeix l’estudi (PDF)