Rendició de comptes 2018

Podeu descarregar la memòria econòmica 2018 Memòria-econòmica-2018Baixa dd