Rendició de comptes 2016

Memòria econòmica 2016 Aquí podeu descarregar la Memòria econòmica del CEA 2016