Classificació social de les minories als mitjans

López, L. i Losa, S. (2007). Sistemes de classificació social de les minories en els mitjans de comunicació: negreafricans i marroquins als informatius

Barcelona: CEA, amb el recolzament de Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona

L’article crida l’atenció sobre el tractament que els mitjans de comunicació van fer de dos fets relacionats amb moviments migratoris a l’estat espanyol. D’una banda, l’arribada d’immigrants a Ceuta i Melilla el 2005 i la crisi desencadenada a la frontera amb el Marroc. D’altra banda, l’ancorament dels primers “cayucos” a les Illes Canàries. Ambdós fets succeïren amb sis mesos de diferència. Quina és la responsabilitat dels mitjans de comunicació respecte a la imatge que ofereixen a l’opinió pública dels actors d’aquests esdeveniments? Assumeixen la responsabilitat de donar un tractament adequat a aquestes notícies, les quals influeixen sens dubte a la societat?

Llegeix l’estudi (PDF) (Versió català)

López, L. y Losa, S (2007). Sistemas de clasificación social de las minorías en los medios de comunicación. Negroafricanos y marroquíes en los informativos

Barcelona: CEA, con el apoyo de Drets Civils del Ajuntament de Barcelona

El artículo llama la atención sobre el tratamiento por parte de los medios de comunicación de dos hechos relacionados con movimientos migratorios al Estado español. Por una parte la llegada de inmigrantes a Ceuta y Melilla en 2005 y la crisis desencadenada en la frontera en Marruecos. Por otra la llegada de los primeros cayucos a las islas Canarias. Ambos hechos con seis meses de diferencia. ¿Cuál es la responsabilidad de los media respecto a la imagen que ofrecen a la opinión pública de los actores de estos acontecimientos? ¿Asumen la responsabilidad de dar un tratamiento adecuado a estas noticias que influyen sin duda en la sociedad?

Lee el estudio (PDF) (Versión castellano)

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt