Estratègies de participació normalitzada de les persones nouvingudes en espais ciutadans barcelonins: Projecte pilot al barri de Poble-Sec

Barcelona: CEA

El projecte es proposa promocionar i incentivar la interacció sociocultural positiva entre nous veïns d’origen pakistanès i antics veïns al barri barceloní del Poble-sec. D’aquesta manera es pretén promoure la participació normalitzada del col·lectiu pakistanès en activitats culturals i d’esbarjo al barri del Poble-sec, a la vegada que s’estimula el reconeixement, la interrelació i l’enriquiment mutu entre els veïns i veïnes del barri. Volem posar l’accent en una visió justament ‘normalitzada’ de les persones d’origen estranger que no consideri el seu origen com a requisit primer a partir del qual es determinin totes les relacions amb el seu entorn sinó, al contrari, considerar-les ciutadanes dins de la multitud de perfils diferents de ciutadans i veïns de la ciutat de Barcelona. Volem fomentar el fet que l’origen sigui una característica més i no la clau a través de la qual s’identifica el nouvingut.

Leer el estudio (pdf)