La transparència en la gestió dels fons és de vital importància per nosaltres. Amb l’objectiu de complir amb els valors ètics com a entitat, de rendició de compte i de compromís amb les diferents institucions que financen gran part dels nostres projectes, fem públic cada any memòries d’activitats i econòmiques amb els detalls de com ens financem i de com destinem aquests fons.

Memòries econòmiques