Memòria d’activitats 2014

L’any 2014 ha estat un any interessant pel CEA, ja que malgrat el context de crisi en el que ens trobem, hem