Jornades sobre conservació mediambiental

Des del CEA hem volgut dedicar unes Jornades a tractar el tema de la gestió de les àrees protegides, la biodiversitat i