Edició novembre

Nova edició del curs BCN Antirumors a partir del 2 de novembre El 2 de novembre comença la