Studia Africana és una revista de periodicitat anual fundada pel Centre d’Estudis Africans i editada per ARDA, amb 20 números ja apareguts. Inclou articles d’investigació i anàlisi, escrits en qualsevol de les llengües llatines o en anglès, que tracten sobre història, antropologia, lingüística, literatura, art, economia, etc. També disposa d’un capítol de ressenyes bibliogràfiques.

 

StudiaAfricana

Imatge de la portada cedida per Jordi Tomàs