Segona sessió del projecte Cartografia de coneixements – Cartografía de saberes

 

Tontines africanes, un model de relacions humanes i d’emprenedoria femenina

Des de sempre les poblacions africanes s’han organitzat segons un sistema tradicional d’estalvi i solidaritat que funciona de manera molt eficaç. Rep centenars de noms diferents, cada idioma africà té una o vàries paraules per a denominar-lo: susu, xitique, moziki, likelemba o nat entre d’altres però, sobretot, es coneix per “tontin”. Parlem d’una estrategia econòmica i social, d’un eficaç sistema financer i de solidaritat que funciona a tota Àfrica sudsahariana des de fa segles.

És al mateix temps un sistema d’estalvi i de crèdit, així com una caixa de seguretat que excedeix les meres funcions financeres. Una tontina és un sistema de solidaritat i assistència basat en la confiança entre els seus membres. Amb la paraula n’hi ha prou com a garantia, no es firmen papers, no es cobren interessos, no hi ha despeses de manteniment del sistema i els diners que la persona s’emporta no es tornen. Els membres d’una tontina no es limiten a ajudar-se amb els diners recollits, sinó que mantenen lligams de suport de tot tipus en situacions de crisi. Les tontines també són xarxes d’influències socials, un espai de trobada i una determinada manera de teixir les relacions  humanes.

Aquest mateix sistema d’estalvi, crèdit i solidaritat és utilitzat també amb algunes característiques diferents a Mèxic, Indonèsia, India, Xina, Tailandia i molts altres llocs del planeta. Són les ARECs (Associacions rotatives d’estalvi i crèdit) i ofereixen al món sencer serveis financers, vàlids, que prevalen en el temps i eficients per a una gran quantitat de persones amb petits ingressos.

Ponent: Remei Sipi
Espai: Casa del Mar
c/ d’Albareda, 1-13 (Metro: Poble Sec)
Dia: 28 de març
Hora: 19 h
Cal inscripció prèvia a: cea.inscripcions@gmail.com

Carta de presentació (en format pdf)

Cartell de la segona sessió (en format pdf)