Tercera sessió del projecte Cartografia de coneixements – Cartografía de saberes

 

Teatre per a l’educació. Una manera diferent d’abordar la pedagogia

Hi ha tres grans corrents de pensament teatral contemporànies d’Amèrica Llatina que han arribat a Europa: Teatre de l’oprimit, creat per Augusto Boal (Brasil), Teatre de la creació col·lectiva (Colòmbia) i Teatre comunitari (Argentina). Des de la concepció mateixa del problema fins a la seva solució es treballa des de la col·laboració i concurs de molts individus en un exercici d’intel·ligència col·lectiva. Aquests tipus d’expressions teatrals, s’han utilitzat com a eina per a la gestió, treball i cerca de solucions de conflictes.

També com a mitjà per a la sensibilització en àmbits com ara l’educatiu, laboral, familiar o social. És basa en la representació teatral de situacions de conflicte, una de les més conegudes a Barcelona és la anomenada “teatre fòrum”, on el públic pot participar canviant el que es planteja a l’obra.

En un moment de conflicte creixent a la nostra societat, el teatre de intervenció social proposa un model distès alhora que eficaç per tal de reflexionar i gestionar conflictes de manera comunitària.

Ponent: Forn de teatre Pa’Tothom
Espai: Escola Collaso i Gil
c/ Sant Pau, 101
Dia: 25 d’abril
Hora: 18 h
Cal inscripció prèvia a: cea.inscripcions@gmail.com

Carta de presentació (en format pdf)

Cartell de la tercera sessió (en format pdf)