Primera sessió del projecte Cartografia de coneixements – Cartografía de saberes

 

Finances islàmiques; sistema alternatiu en plena crisi econòmica

En un moment de crisi econòmica com l’actual, els bancs i les caixes tenen un paper actiu tant en termes de responsabilitat com en termes d’accions que agreugen la situació de moltes famílies.
Desnonaments per hipoteques no pagades, embargaments per falta d’ingressos, etc. Aquests processos, que les grans entitats financeres duen a terme en perjudici de la vida de moltes persones i famílies, no empitjoren, en termes relatius, la fortuna que guanyen.

En aquesta edició de les Trobades interculturals proposem parlar de les finances islàmiques, un sistema de banca que ha de ser respectuós amb la llei islàmica, per aquesta raó no permet cobrar interessos en l’exercii de l’especulació ni tampoc permet la usura. En aquest sentit, a la banca islàmica banca i client comparteixen el risc de les operacions financeres.

Aquesta aposta per la gestió financera és una alternativa viable en el moment actual, en el que els bancs i les caixes perden legitimitat davant de la ciutadania.

Ponent: Najia Lofti
Espai: FCONGD
c/Tàpies 1-3
Dia: 22 de febrer
Hora: 19 h
Cal inscripció prèvia a: cea.inscripcions@gmail.com

Carta de presentació (en format pdf)

Cartell de la primera sessió (en format pdf)