Des del CEA oferim:

· Persones expertes en societats africanes i en interculturalitat.

· Formacions a mida en realitats africanes, migracions i diversitat cultural.

· Avaluacions de projectes.

· Estudis i diagnòstics.

· Tallers de sensibilització dirigits als joves.

· Experiència en gestió de projectes nacionals i europeus.