SafiEl còmic Safi… y otras historias es va realitzar en el marc del projecte “Difusió de les aportacions positives de la immigració en la societat europea: històries de vida en els còmics dels immigrants a Itàlia, Espanya, Hongria i Dinamarca com a instrument de sensibilització i informació”.
 Hem volgut explicar històries de vida d’immigrats per intentar contrastar els prejudicis i la manca de coneixement que caracteritzen l’imaginari entorn de la immigració. L’elecció del còmic respon a la necessitat d’oferir un instrument de comunicació innovador per traduir material biogràfic d’investigació en històries que facin gaudir un públic ampli i potser aliè a la divulgació acadèmica. Si voleu un exemplar gratuït del còmic Safi… y otras historias, cal que passeu a recollir-lo en persona pel CEA.
Si hi esteu interessats, contacteu primer amb el Centre a centredestudisafricans@gmail.com