Projecte d’Aprenentatge i Servei dirigit
als alumnes de 4º d’ESO de l’Escola l’Esperança.

El projecte es desenvolupa en tres eixos:

Continguts emancipadors

Reflexions sobre les vides d’altres persones en altres parts del món

Fomentar el treball
en equip

El present projecte pretén respondre, d’una banda, a una situació de des-coneixement de les societats d’altres orígens culturals presents a la ciutat de Barcelona i en particular en el barri de Baró de Viver, i d’altra banda, donar eines per identificat i combatre al mosaic d’estereotips negatius que hi ha al voltant de les diferents cultures.

Així mateix, el projecte té una vocació trans-sectorial que es desenvolupa des de la
col·laboració dels àmbits de les associacions, de les institucions públiques, de la cultura i del sector privat. Té una vocació interdisciplinària, els continguts del projecte es treballen des de la història, dibuix, matemàtiques, tecnologies, religió i les socials, així com des de l’àmbit cultural l’expressió oral i plàstica.

[rev_slider alias=”baro-divers” /]

El projecte vol generar i aconseguir:

 • Generar tallers amb els diferents actors vinculats a aquesta temàtica, que permetin als i les alumnes entendre les diferències entre una informació limitada i una informació variada.
 • Fer dels nens i nenes uns exploradors del seu propi barri amb la intenció que siguin ells i elles mateixes les que puguin informar a la resta de l’alumnat.
 • Generar propostes crítiques, documents visuals, expositius i sonors, disseny d’aplicacions.
 • Promoure la interacció positiva, el contacte, el diàleg i el coneixement mutu, per poder abordar millor les complexitats que planteja la diversitat.

Els objectius del projecte són:

 1. Establir un diàleg des de l’escola amb la realitat cultural i urbana del barri. Afavorir que els i les alumnes se sentin part activa del barri.
 2. Creació d’unes eines digitals que permetran difondre tant el treball de les entitats com el del CEA i que puguin ser generadores d’activitats entre les uns i els altres
 3. Donar a conèixer les diferents cultures presents al barri.
 4. Vincular als alumnes amb experts i expertes, membres de la comunitat, de l’Ajuntament i del CEA.
 5. Obrir l’escola al barri amb la idea que sigui un referent en temes interculturals. A partir del coneixement de la història del barri Baró de Viver i de la seva exploració per part dels/les alumnes, s’identificaran les diferents cultures que conviuen dins el mateix, per tal d’entendre els processos d’integració al barri i identificar els conflictes. Aquesta identificació permetrà l’elaboració d’un mapa de la diversitat. Mapa que serà el servei que els i les alumnes donen a l’entitat i a la comunitat com a mitjà de reconeixement del saber que aquestes cultures aporten al barri.

El projecte es va desenvolupar en tres fases:

 • 1

  Coneixement de la història del barri Baró de Viver. Com s’origina, com és el context de la ciutat de Barcelona que motiva la seva creació, com es vincula a la resta del districte. Evolució del planejament i dels mapes existents. Desenvolupament del barri.

 • 2

  Exploració del barri per part de l’alumnat. Descobrir a peu de carrer com és el barri, amb quines dificultats es troben els i les alumnes en els seus recorreguts. Quines associacions representants d’altres cultures conviuen al barri. Anàlisi dels prejudicis, les pors i el coneixement que l’alumnat té del veí diferent. Compartir experiències amb l’objectiu d’informar, trencar estereotips i apropar les associacions a l’escola.

 • 3

  Elaboració d’un mapa de la diversitat representants de diferents cultures i difusió del projecte.

El projecte té com a estratègia gestionar la diversitat com a oportunitat i font d’innovació, creativitat i desenvolupament social, cultural, econòmic i humà.

Mapa de la diversitat

Van participar

Professors:

 • Cristina Castellar,
  professora de religió
 • Maria de Mira / Angela Esteban,
  professoras de plàstica
 • Alicia Diaz,
  professora de socials
 • Alberto Yuste,
  professor de historia
 • Aleix Muñio,
  professor de tecnologia
 • Amb el recolzament del director de l’escola Jesús Abenza.

Alumnes:

 • Yanís Aznar Expósito
 • Irene Ballesta Rodriguez
 • Cristina Camara Bueno
 • Manuel Contreras Pérez
 • Oscar Fortea Vergel
 • Raquel Fortea Vergel
 • Antonio García García
 • Alex Hernández Ruiz
 • Irene Juderias Albujar
 • Jonathan Martínez Tena
 • Maria Monfort Plaza
 • Josefa Moreno Moreno
 • Sara Moreno Moreno
 • Aitana Navarro García
 • Francisco José Nieto Lozano
 • Carlos Pozo Diez
 • José Miguel Santaella Pérez
 • Andrea Sola Revilla
 • Sandra Sola Revilla
 • Rubén Vargas Guardia
 • Carlos Wilmot Franco
 • Tatiana Amaya

Patrocini, organització i col·laboració

Amb el suport de:

Organitza:

Amb la col·laboració de:

Escola l’Esperança de Baró de Viver

CENTRE CIVIC BARÓ DE VIVER
Veïns i veïnes del barri Baró de Viver