postgrau 2014-2015

Curs de postgrau en Societats africanes (2014-15)

Diploma de postgrau en Societats Africanes. Singularitats i mundialització  (2014-15)

Presentació

Amb la intenció d’ampliar els espais de coneixement sobre el món africà, la Facultat d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra ofereix un Curs i un Diploma de Postgrau per a tots aquells alumnes interessats en descobrir noves realitats des d’una perspectiva pluridisciplinar.

En un país com el nostre, on l’interès per l’Àfrica ha estat tradicionalment escàs, i on l’oferta acadèmica sobre la realitat africana és molt reduïda, el Curs i el Diploma de Postgrau en Societats Africanes. Singularitats  i Mundialització pretenen donar una visió general i alhora aprofundida sobre els aspectes més destacats del passat i el present del continent: la seva història, l’evolució i l’actualitat política, les bases de la seva economía, les característiques de la societat, els reptes del desenvolupament, l’encaix en la mundialització i la diversitat de les seves cultures.

Amb aquest objectiu s’ha aplegat un professorat que inclou especialistes de primera línia i reconegut prestigi en cadascun dels temes tractats, amb la voluntat de garantir un elevat nivell acadèmic. I amb un preu de matriculació molt moderat en comparació amb ofertes formatives del mateix tipus.

El Curs de Postgrau consta d’un programa teòric.

El Diploma consta d’aquest mateix programa teòric, una mica ampliat, i d’una part pràctica a entitats, institucions, empreses o ONGD que treballin en diversos àmbits relacionats amb el món africà ó un treball de recerca.

Objectius

Del Curs:

– Adquirir coneixements generals bàsics per a la comprensió de les realitats africanes.

– Posar-se al dia en el marc jurídic, polític i econòmic que regula aquestes realitats.

– Familiaritzar-se amb les eines de treball: bibliografia, informació electrònica, organitzacions i persones…

– Preparar una dedicació acadèmica o professional especialitzada.

Del Diploma:

-Els mateixos del Curs i

a) Involucrar-se en la pràctica diària del món de la cooperació al desenvolupament, de l’àmbit empresarial o de la cooperació cultural, en relació al continent africà.

b) Iniciar-se en l’àmbit de la recerca i l’especialització temàtica en relació a l’Àfrica negra.

Programa

Curs Universitari de Postgrau en Societats africanes. Consta de 104 hores lectives repartides en 3 mòduls:

-Mòdul 1: Geografia i Història

-Mòdul 2: Política i Economia

-Mòdul 3: Societat, Art i Cultura

Diploma Universitari de Postgrau en Societats africanes. Singularitats i mundialització. Consta de 130 hores teòriques i de 200 hores pràctiques o un treball de recerca.

– Mòdul 1, 2 i 3 del Curs (104 hores)  més:

– Mòdul 4: Societats africanes. Singularitats i mundialtzació (26 hores)

Pràctiques de 200 hores o Treball de recerca

Per a realitzar les pràctiques, caldrà una dedicació efectiva a les tasques d’una entitat, empresa, institució o ONGD prèviament concertada per l’alumne i aprovada pels directors del Curs.

El treball de recerca comptarà amb el suport d’un tutor especialitzat.

Professorat

Maria Prats (UAB), Ferran Iniesta (UB), Eduard Gargallo (ISCTE-Lisboa i CEA), Eloy Martin (UPF), Antoni Nogales (CEA), Itziar Ruíz-Giménez (UAM), Oscar Mateos (URL i UAM), Eduardo Bidaurratzaga (HEGOA- UPV), Karlos Pérez de Armiño (HEGOA-UPV), Soledad Vieitez (UG), Rafa Crespo (CEA), Jean Bosco Botsho (Africat), Anna Moya (CEA), Tània Adam (Radia Àfrica), José Gómez Soliño (ULL), Albert Roca (UdL), Jordi Tomás (ISCTE-Lisboa i CEA), Carlos Bajo (UB-CEA), Sebastián Ruiz (Wiriko), Elena Martínez-Jacquet (CIAP-UPF), Lola López (CEA i UB), Jordi Sant (CEA), Antonio Santamaria (UAM), Alicia Campos (UAM) i altres.

Organització i responsables

Facultat d’Humanitats i Centre d’Estudis Africans i Interculturals (CEA).

Sota la direcció del Dr. Eduard Gargallo, investigador del ISCTE (Lisboa) i del CEA i de Lola López, investigadora del CEA i del Grup de Recerca de la UB “Multiculturalisme i Gènere”

Coordinació Centre d’Estudis Africans i Interculturals

Avaluació

Es valorarà l’assistència efectiva al curs (cal assistir a un 80% de les clases) i s’exigirà l’elaboració d’una memòria sobre la part teórica.  Aquells que optin al Diploma, hauran de fer també una memòria explicativa sobre les pràctiques o un treball de recerca.

Idioma

Català i castellà.

Valor acadèmic

Curs Universitari de Postgrau en Societats africanes consta de 104 hores teòriques (10 crèdits).

Diploma Universitari de Postgrau en Societats africanes. Singularitats i mudialització consta de 130 hores teòriques (12 crèdits), i de 200 hores pràctiques o treball de recerca (8 crèdits).

Dates i lloc

Curs de Postgrau (Mòduls 1, 2 i 3):

Inici de les classes: 23 de gener del 2015

Finalització de les classes: 23 de maig del 2015

Diploma de Postgrau (Mòduls 1, 2, 3 i 4):

Inici de les classes: 23 de gener del 2015

Finalització de les classes: 20 de juny del 2015

Pràctiques: contactar amb la coordinadora del curs

Mòduls teòrics: divendres de 17.30 a 20.45h i dissabtes de 10 a 13,15h

Pràctiques: a fixar amb les ONGs o entitats implicades

Treball de recerca: a fixar amb els directors del Postgrau

Lloc: Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Carrer Ramon Trias Fargas, 25-27

Campus de Ciutadella

Aula: per determinar

Requisits d’admissió

Per matricular-se cal estar en possessió d’un títol de llicenciat o diplomat o aconseguir-lo durant l’any acadèmic 2014-15.

Inscripcions i matrícula

Preu: Curs universitari de postgrau: 700 euros

Diploma universitari de postgrau: 990 euros

Dates de matriculació:

Amb un 10% de reducció:

Fins el 30 de novembre de 2014

Sense reducció:

De l’1 de desembre de 2014 al 20 de gener de 2015

La matrícula només es farà efectiva quan la Coordinació del postgrau rebi el justificant original del pagament.

El preu de la inscripció s’ha de ingressar al següent compte bancari:

2100 0900 99  0211227783

Les places són limitades, i es cobriran per rigorós ordre de matriculació.

Més informació a:

Lola López (coordinadora)

cea.inscripcions@gmail.com

Descarrega el típtic en pdf: Postgrau Societats africanes 2014-WEB

Accedeix a la web de Universitat Pompeu Fabra