Nova Africa és una revista divulgativa semestral de la qual ja han aparegut 26 números. El seu contingut intenta reflectir l’actualitat política, econòmica i social africana mitjançant articles escrits en castellà. Inclou, entre d’altres, un apartat de ressenyes, un de novetats bibliogràfiques i un capítol dedicat a la cronologia africana actual.

web Nova Africa

Des del número 27 la revista Nova Africa ha esdevingut una publicació digital, amb la voluntat de guanyar difusió i d’oferir de manera més fàcil i ràpida recursos a totes aquelles persones interessades als temes africans, sense perdre l’esperit i la qualitat que l’ha donat el seu prestigi.

Els articles del darrer número són d’accés restringit, només pels socis del Centre d’Estudis Africans i Interculturals, però la migració cap al format digital ha permès a Nova Africa obrir el seu arxiu i oferir tots els articles anteriors de manera oberta a la xarxa.

Podeu accedir a la web de Nova Africa mitjançant aquest enllaç.