Nova Africa ofereix gairebé un centenar d’articles sobre temes africans

La revista acadèmica del Centre d’Estudis Africans i Interculturals ha començat una nova etapa com a publicació digital

Els responsables de la publicació pretenen aconseguir que tot l’arxiu sigui accessible mitjançant Internet

 Web Nova AfricaBarcelona (18/01/2012). La revista acadèmica Nova Africa, vinculada al Centre d’Estudis Africans i Interculturals (CEA) de Barcelona, ha començat una nova etapa convertint-se en una publicació on-line (mitjançant l’adreça www.novaafrica.net), el que suposa una bona notícia per totes les persones interessades en temes africans. Una de las principals avantatges d’aquest canvi és que els responsables de la publicació pretenen penjar a la xarxa tot l’arxiu de la revista, un ingent material produït per experts internacionals en el continent africà.

L’arxiu de Nova Africa està composat per un total de 26 números, publicats durant un període de quinze anys, al voltant de dos-cents articles signats per investigadors de tot el món amb un prestigi més que contrastat. De moment, els números que ja estan accessibles són nou, els darrers, però durant els propers mesos està previst que aquesta quantitat augmenti progressivament.

El renaixement de Nova Africa, dirigida per l’Antoni Castel, Doctor en Ciències de la Comunicació, llicenciat en Història i professor a la Universitat Autònoma de Barcelona, suposa un motiu d’alegria per a les persones interessades en conèixer la realitat del continent negre. En primer lloc, per la seva llarga trajectòria i perquè durant els seus anys d’existència ha esdevingut el refugi d’investigadors i estudiosos entossudits en donar a conèixer les particularitats de l’Àfrica. En segon lloc, perquè després de travessar moments difícils, el rellançament de la publicació suposa un nou impuls i una adaptació a les exigències actuals. I en tercer lloc, perquè la personalitat de Nova Africa és difícilment substituïble, ja que malgrat ser una revista acadèmica té un marcat caràcter divulgatiu i una seriosa voluntat d’oferir una imatge de l’Àfrica allunyada de les visions reduccionistes i dels estereotips.

El nou model editorial de Nova Africa manté la seva vinculació al Centre d’Estudis Africans i Interculturals (CEA) de Barcelona. Això fa que el darrer número sigui d’accés exclusiu pels socis de l’entitat. Tanmateix, les edicions estaran a disposició de tots els internautes a mesura que apareguin números més recents. El salt a la xarxa fet per aquesta publicació semestral permet a més un accés senzill i ràpid als materials creats pels investigadors des de qualsevol indret del món.