Joves Referents per la diversitat, la interculturalitat i la prevenció de violències té com a objectiu formar a joves en temes de diversitat cultural, religiosa, sexual i afectiva, de gènere, funcional, migracions, interculturalitat i en la prevenció de violències, a través de la reflexió i el debat. Aquest coneixement es porta a una fase pràctica on els joves han de crear i realitzar un taller escolar i una acció comunitària. 

Entra al web del projecte

jovesreferents.org