En aquest taller es convida als i les participants a empatitzar i a posar-se en la pell de l’altre. A través d’un joc de rols i de temes, hauran de plantejar situacions que després representaran escènicament i que enregistraran amb una càmera de vídeo. L’activitat pretén fomentar el treball en equip, tot estimulant la reflexió i la creativitat.

Durada: 3 hores, distribuïdes en dues sessions. Es proposa treballar en grups de 3-4 persones.

• 1a sessió (2 hores): Al començament de la sessió es passarà als i les participants un breu qüestionari per conèixer les concepcions que els i les joves tenen sobre l’Àfrica. Després es visionarà la peça audiovisual ImaginÀfrica (muntatge amb diferents imatges de TV sobre l’Àfrica). A continuació es faran els grups i es distribuirà a cada grup un rol i un tema a treballar. Hauran d’inventar una situació on aparegui el tema i el rol proposats, i després representaran escènicament aquesta situació. La peça audiovisual inicial els ha de servir per fer els seus plantejaments. Una vegada ja tinguin preparada la representació, se’ls fa una breu introducció al llenguatge audiovisual i el maneig de la càmera. Després, cada grup escenificarà la situació que ha plantejat i s’aniran gravant entre ells de manera rotativa.

• 2a sessió (1 hora): Es fa un visionat de cada situació generada a partir del rol treballat. Tot seguit, cada grup exposa les seves conclusions. Per acabar, es passa als i les participants un altre qüestionari breu per veure què han après sobre l’Àfrica després de l’activitat. Per conèixer l’aprenentatge adquirit, la idea és comparar aquest qüestionari amb el de l’inici de l’activitat. Participants: Joves de 13 a 18 anys Mínim 6, màxim 20

Durada: 3 hores Recursos: Aula o sala, DVD, Projector, Papers i Pissarra

Més informació:

centredestudisafricans@gmail.com

lolabcn.cea@gmail.com