I Per què hi ha guerres a l’Àfrica? Què ens iguala i què ens diferencia dels africans i les africanes? Què pensen els i les joves de l’Àfrica i dels i les migrants d’aquest continent?El taller ImaginÀfrica és el resultat d’una sèrie de preguntes sobre l’Àfrica formulades a un grup d’adolescents. Mitjançant dinàmiques i jocs de rol, els i les participants intenten respondre aquestes i d’altres qüestions davant d’una càmera. El document final serà un vídeo entusiasta i entranyable realitzat per ells mateixos. Es tracta de tallers adreçats als i les joves amb l’objectiu que reflexionin sobre el fet intercultural a través de les eines audiovisuals, tot fomentant la creativitat, la reflexió i l’empatia, i cercant que siguin capaços de posar-se en la pell de l’altre. Les 6 hores de taller es poden distribuir en diferents sessions, segons l’entitat i/o centre que vulgui desenvolupar l’activitat. A partir d’un visionat de material audiovisual sobre l’Àfrica, els i les joves participants realitzaran una petita mimficció, fent ells mateixos el guió i la gravació. L’objectiu és que siguin capaços de posar-se en el lloc de l’altre i reflexionar sobre el fet intercultural. La metodologia emprada serà l’aprendre fent i es duran a terme estratègies de treball cooperatiu.

La idea és treballar en grups de 3-4 persones.

El taller consta de quatre parts:

• 1a part (1,5 hores): Es passa als i les participants una peça audiovisual relacionada amb l’Àfrica. N’hi ha dos a escollir: ImaginÀfrica: muntatge amb diferents imatges de TV sobre l’Àfrica; i Veus d’Àfrica: joves africans afincats a Catalunya i joves catalans de famílies africanes que parlen sobre l’Àfrica. A partir del visionat, hauran de preparar una petita i breu història de ficció, senzilla i sense diàlegs. La idea és agafar com a referència el muntatge que han vist prèviament.

• 2a part (2 hores): Es fa una introducció al llenguatge audiovisual i es treballa la presa de contacte amb la càmera. A partir d’aquí, els i les participants hauran d’elaborar un storyboard de la història que han creat i una breu planificació del rodatge.

• 3a part (2 hores): Enregistrament d’aquesta historia en format audiovisual, a partir del storyboard.

• 4a part (30 minuts): Una vegada finalitzat el taller, es farà un muntatge de les diferents produccions resultants del taller. Després, es proposa un visionat conjunt amb totes i tots les i els participants i es donarà una còpia a cadascú.

Participants: Joves de 13 a 18 anys Mínim 6, màxim 20

Durada: 6 hores

Recursos: Aula o sala, DVD, Projector, Papers Pissarra

Més informació:

centredestudisafricans@gmail.com

lolabcn.cea@gmail.com