La recerca per a l’elaboració de l’informe The Causes and Dynamics of Social Exclusión among Immigrants in Europe. Analysis of Three Cases: Denmark, Italy and Spain va ser finançada per la Direcció General per al Treball i Afers Socials de la Comissió Europea. L’objectiu del treball era entendre i explicar les raons i les formes de l’exclusió social dels immigrants, i com són portats a la marginalització social i econòmica a tres països europeus: Dinamarca, Itàlia i Espanya.

Exclusió social Immigrants

 També es van intentar definir els factors d’exclusió social dels immigrants comuns als tres països analitzats, i aquells que són específics per a cada context singular. Finalment, es van formular propostes de polítiques socials més adaptades a les necessitats dels immigrants, per tal de recolzar el procés d’integració a la Unió Europea i dins de cada context nacional.
Si hi esteu interessats, contacteu primer amb el Centre a centredestudisafricans@gmail.com