Us presentem els estudis sobre moviments socials a Etiopia i Senegal que hem fet amb les amigues de Mundubat