“Terra Africana. Usos, visions i conflictes”

Des del CEA us proposem una anàlisi aprofundida de l’increment de l’interès per la terra i els recursos naturals a l’Àfrica Sudsahariana i de les posibles vies de futur, centrant-nos no només en els conflictes sinó també en les oportunitats de canvi i millora. I mirant d’entendre les diferents visions i idees sobre la terra i el seu ús que expressen els actors africans i els foranis.

El desenvolupament rural, la situació dels parcs naturals, la seguretat alimentària, el paper de les dones i les industries extractives seran alguns dels temes que es tractaran.

Dates: 16, 17, 23 i 24 de novembre

Lloc: Seu de la FCONGD, c/Tàpies 1-3, Barcelona

Durada: 12 hores

Curs Terra Africana. Usos, visions i conflictes

En el context de la crisi econòmic que està afectant els països occidentals i la força creixent de les anomenades “potències emergents” s’ha produït en els darrers anys un increment considerable de l’interès per la terra i els recursos naturals a l’Àfrica Sudsahariana. Un seguit d’inversors públics i privats, provinents d’Occident, Àsia, Amèrica Llatina o la mateixa Àfrica han decidit apostar per les potencialitats de l’agricultura, la ramaderia, la mineria o el turisme en aquest continent. En alguns llocs, això ha desencadenat conflictes amb les poblacions rurals locals i una veritable “carrera per la terra” africana.

Aquestes noves circumstàncies vénen sumar-se a problemes i tensions presents de fa temps en el món rural africà: el creixement demogràfic, la desigualtat en l’accés a la terra i els recursos naturals, els efectes de les variacions climàtiques, les reformes agràries sovint fracassades, les disputes en torn dels parcs naturals, o l’apropiació per part de les elits dirigents de la major part dels ingressos generats per l’explotació dels minerals.

Des del CEA us proposem una anàlisi aprofundida d’aquests fenomens i de les posibles vies de futur, centrantnos no només en els conflictes sinó també en les oportunitats de canvi i millora. I mirant d’entendre les diferents visions i idees sobre la terra i el seu ús que expressen els actors africans i els foranis.

Professors

Antonio Santamaría, Eduard Gargallo, Paloma Bescansa i Jordi Sant.

Dates

16, 17, 23 i 24 de novembre

Durada

12 hores

Lloc

Seu de la FCONGD, c/Tàpies 1-3, Barcelona

Preu

25 €, 10% dte. socis/es del CEA

Inscripcions

Ingrés indicant el vostre nom complert al núm. de compte: 2100 0900 910211276242 i contacte a cea.inscripcions@gmail.com 

Programa del curs en PDF