El CEA compta amb una biblioteca especialitzada en temàtica africana i intercultural. Si vols venir a consultar-la pots contactar amb el personal del CEA per concertar una visita.

Aquí pots accedir al fons de la biblioteca:

(Fora de serveis temporalment)

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.