Informació

Només online.

Sinopsi
El documental aborda els processos de descolonització a Àfrica a partir dels casos de Ghana, Guinea Conakry i el llavors Congo belga. Explica com de l’optimisme inicial posterior a la II Guerra Mundial fruït del nou context “alliberador” i “democratitzador”, al desencant dels nous conflictes creats amb la l’arribada de les rivalitats de la guerra freda al continent.

Només en anglès. El documental es troba a YT dividit en sis parts. Les altres, es poden trobar als següents enllaços:
2.

3.

4.

5.

6.