Informació

Només online.

Documental de producció francesa que acosta l’espectador a la problemàtica que està causant a RD Congo l’extracció del coltan, mineral necessari per a la fabricació de telèfons mòbils sobretot.

El comerç ilegal del coltan contribueix al finançament de grups rebels, responsables de matances, abusos i causants de condicions de treball en règim d’esclavitut, en molt casos amb infants com a protagonistes…