Alliberació de Nelson Mandela, 1990

///Alliberació de Nelson Mandela, 1990