Publicacions

El CEA compta amb diverses publicacions que tracten sobre l’actualitat en els àmbits de treball de l’entitat. En aquest apartat també podeu trobar les memòries d’activitats del centre.

Studia Africana

11 maig, 2010|Categories: Estudis Africans, Publicacions EA, Studia Africana|Tags: , , , |

Studia Africana és una revista de periodicitat anual fundada pel Centre d’Estudis Africans i editada per ARDA, amb 20 números ja apareguts. Inclou articles d’investigació i anàlisi, escrits en qualsevol de les llengües llatines o

Safi… y otras historias

11 maig, 2010|Categories: Estudis Africans, Publicacions EA, Sensibilització EA|Tags: , , , |

 El còmic Safi... y otras historias es va realitzar en el marc del projecte “Difusió de les aportacions positives de la immigració en la societat europea: històries de vida en els còmics dels immigrants a

Històries de l’Àfrica

11 maig, 2010|Categories: Estudis Africans, Publicacions EA, Sensibilització EA|Tags: , , |

Entre les activitats que es van desenvolupar amb ocasió del vintè aniversari del CEA, es va convocar un premi literari. I no van faltar participants: gent carregada de ganes d’escriure, i de conèixer el continent

Publicacions

11 maig, 2010|Categories: Estudis Africans, Publicacions EA|Tags: , , |

Al llarg de la seva trajectòria el Centre d’Estudis Africans ha fet una tasca destacada en l’àmbit de la publicació, tant de revistes com Nova Africa i Studia Africana, com de publicacions puntuals fruit de