Cartografia de coneixements CEAI

Workshop: com treballar per un
abordatge intercultural de la salut ?